Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek v doménách nux.cz, nux.eu, nux.name a xun.cz (dále jen „nux”) je společnost Nux s.r.o., která je v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon”), výlučným oprávněným z tzv. majetkových práv k těmto internetovým stránkám, zejména z práv tyto internetové stránky užít (dále jen „Provozovatel”).

Jakékoliv užití internetových stránek nux nebo jejich částí třetími osobami je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele uděleném ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona. Bez tohoto souhlasu Provozovatele je možné internetové stránky nux užít v souladu s ustanovením § 30 Autorského zákona pouze pro osobní potřebu.

Do technické podstaty či obsahu internetových stránek nux je oprávněn zasahovat pouze Provozovatel, případně osoba k tomu Provozovatelem písemně pověřená. Provozovatel má mj. výlučné právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto internetových stránek.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na internetových stránkách nux; Provozovatel rovněž neručí za správnost jakýchkoliv informací a dokumentů zasílaných prostřednictvím elektronické pošty. Provozovatel provozuje svou podnikatelskou činnost ve vztahu k třetím osobám, tj. zejména dodává těmto osobám své produkty a služby, výlučně na základě písemných smluv uzavřených s těmito osobami nebo na základě písemných objednávek těchto osob. Z užití internetových stránek nux třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné závazky a třetí osoby se nemohou vůči Provozovateli dovolávat jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na těchto internetových stránkách.

Provozovatel dále neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na internetových stránkách třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek nux. Příslušné odkazy na tyto internetové stránky jsou řádně označeny.

Podmínky užívání internetových stránek nux je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Podmínky užívání internetových stránek nux jsou platné a účinné ke dni 1. 1. 2006.

Logotyp společnosti Nux s.r.o. je registrovanou národní ochrannou známkou, zapsanou dne 9. 8. 2007 českým Úřadem průmyslového vlastnictví pod spisovou značkou č. 291932.

Naše webové formuláře chrání Google reCaptcha.
Více se o tomto řešení můžete dočíst na stránkách Google reCAPTCHA.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.
Více o cookies se můžete dočíst na stránkách "Jak Google využívá soubory cookie".